Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Działamy zgodnie z wytycznymi międzynarodowej konwencji ADR, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Przewóz towarów niebezpiecznych a w szczególności załadunek i rozładunek niosą ryzyko wystąpienia awarii czy wypadku przy pracy. Pracownicy LOTOS Asfalt w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich uczestników łańcucha dostaw przygotowali przewodnik filmowy zawierający podstawowe zasady, których przestrzeganie minimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Film „Bezpieczeństwo pracy z produktami asfaltowymi” składa się z sześciu części przedstawiających najważniejsze zasady bezpiecznego postępowania.

Pierwszy moduł – nalew produktu pokazuje, w jaki sposób przygotować cysternę do przewożenia asfaltu. Wspomniany blok tematyczny zawiera informacje dotyczące uprawnień jakie są wymagane do napełniania zbiorników transportowych, w jakich temperaturze przewozi się produkt i wreszcie jakie środki ochrony indywidulanej zastosować aby w razie niezamierzonego uwolnienia asfaltu nie doszło do poparzeń. 

Nalew produktu

 

Druga część pokazuje prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej przewożącej materiał o podwyższonej temperaturze do których należą
asfalty naftowe.

 

Oznakowanie jednostki transportowej

 

Pobór próbek asfaltu jest tematem kolejnej części. Ta niebezpieczna, z uwagi na możliwość kontaktu z gorącym produktem czynność
wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa. Niezbędny jest tu nie tylko odpowiedni ubiór, ale i specjalne zabezpieczenie próbki.

 

Pobór próbek asfaltu

Ponad połowa wypadków związanych z asfaltem ma miejsce podczas jego rozładunku. Najbardziej bezpieczne i rekomendowane przez LOTOS Asfalt
praktyki w tym zakresie prezentuje kolejna część filmu.

 

Rozładunek asfaltu

Po rozładunku asfalt jest magazynowany – ten fragment instruktażu odpowiada między innymi na pytanie, jakie są optymalne temperatury
przechowywania produktu z punktu widzenia ograniczenia emisji i jakie środki należy zastosować, żeby produkt zachował swoje właściwości.
Praca z produktami asfaltowymi wiąże się z koniecznością minimalizowania wpływu asfaltu na zdrowie dlatego w piątej części uwzględnione
zostały rekomendacje dotyczące badań środowiska pracy.

 

Magazynowanie asfaltu

Czynniki szkodliwe

Ostatnia część filmu instruktażowego odpowiada na pytanie co zrobić, kiedy mimo zastosowanych środków kontroli ryzyka wydarzy się
wypadek i pokazuje jak najskuteczniej alarmować i udzielać pierwszej pomoc.

 

Pierwsza pomoc