Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ogólne 2017-09-08
Bezpieczny pobór próbek lepiszczy asfaltowych

Asfalty w postaci stałej nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne, ale ze względu na wysokie temperatury przechowywania, przeładunku i przewozu asfaltów przy pracy z nimi występują pewne zagrożenie oparzeń termicznych. Dlatego bardzo ważna jest bezpieczna praca z asfaltami w całym łańcuchu dostaw. Pobieranie próbek gorącego asfaltu jest wyjątkowo niebezpieczne z powodu ryzyka rozpryskania i rozlania substancji, która może wywołać oparzenia.

Inicjatywą LOTOS Asfalt jest zwrócenie uwagi na konieczność zachowania właściwego sposobu postępowania przy poborze próbek lepiszczy asfaltowych opisanego w Polskiej Normie PN-EN 58. Poniższe porady odzwierciedlają aktualną wiedzę na temat zagrożeń związanych z produktami asfaltowymi i przebywaniem w ich pobliżu.

Zagrożenie oblania pracowników gorącym asfaltem występuje w kilku przypadkach, w tym również podczas pobierania próbek bez użycia środków ochrony osobistej, bądź bez doświadczenia.

Podczas pobierania próbek bezpośrednio z cysterny istnieje zagrożenie upadku z wysokości ok. 3,5 m, a także oblania się gorącym produktem. W związku z tym rekomenduje się pobieranie próbek z króćców umieszczonych na rurociągach pomp rozładunkowych.

Pamiętajmy, że:

 • Pobieranie próbek powinno być wykonane zgodnie z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Poboru próbek może dokonywać wyłącznie osoba przeszkolona w tym zakresie, dlatego kierowca cysterny nie może wykonywać poboru próbek lepiszcza asfaltowego.
 • Jeżeli próbki produktu płynącego pobierane są z rurociągów o malej średnicy, np. urządzenie do mieszania, wygodnie jest zainstalować łatwo dostępne zawory trójdrożne. Kurek powinien mieć średnicę wewnętrzną odpowiednio dopasowaną do średnicy rurociągu, a króciec kurka powinien być skierowany w dół. Odcinek rury wylotowej powinien być tak krótki, jak tylko jest to możliwe.
 • Jeżeli dobrze wymieszany produkt jest rozładowywany z cysterny, próbka powinna być pobierana w czasie opróżniania środkowej z trzech części produktu.
 • Próbki powinny być przenoszone w zamkniętych pojemnikach chroniących przed zawodnieniem i oblaniem przenoszącego.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj film:


Więcej informacji znajdziesz na stronie LOTOS Asfalt/BHP

Udostępnij