Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

MODBIT HiMA 45/80-80

Asfalt wysokomodyfikowany polimerami to nowa odsłona zaawansowanych technicznie asfaltów. Poziom modyfikacji polimerem rodzaju SBS jest ponad dwukrotnie większy niż w asfaltach modyfikowanych, które są stosowanie powszechnie w warstwach ścieralnych nawierzchni drogowych. Wysoka zawartość modyfikatora przekłada się na uzyskanie mikrostruktury asfaltu z przewagą fazy polimerowej, dzięki czemu wyrób posiada podwyższone parametry funkcjonalne, jednocześnie nie powodując utrudnień przy wbudowywaniu gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Asfalt wysokomodyfikowany polimerami (rodzaje 25/55-80, 45/80-80 oraz 65/105-80) stosuje się do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Rekomendowane zastosowanie tego rodzaju lepiszcza to w szczególności mieszanki mineralno-asfaltowe w warstwach konstrukcyjnych bardzo trwałych – „długowiecznych” nawierzchni drogowych, w których wymagana jest bardzo wysoka odporność na starzenie, odporność na spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe oraz odporność na odkształcenia trwałe. Zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02.

Parametr Jednostka Wartość Klasa Metoda badań
Penetracja w 25°C 1/10 mm 45 - 80 4 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C ≥ 80 2 PN-EN 1427

Siła rozciągania (energia odkształcenia)

J/cm2

TBR

(w10°C)

-

PN-EN 13589

PN-EN 13703

Zmiana masy po starzeniu % m/m ≤ 0,5 3 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu % ≥ 60 7 PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 8 2 PN-EN 12607-1
Temperatura zapłonu °C ≥ 235 3 PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości °C ≤ -18 8 PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C °C ≥ 80 2 PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w 10°C °C TBR 1 PN-EN 13398
Przedział plastyczności °C NR 0  

Spadek temperatury mięknienia po badaniu wg EN 12607-1

°C TBR 1 PN-EN 1427

Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg EN 12607-1

% ≥ 60 3 PN-EN 13398

Nawrót sprężysty w 10°C po badaniu wg EN 12607-1

% NR 1 PN-EN 13398

Stabilność magazynowania

Różnica temperatur mięknienia

°C ≤ 5 2

PN-EN 13399

PN-EN 1427

Stabilność magazynowania

Różnica penetracji

1/10 mm NR 0

PN-EN 13399

PN-EN 1426

Dolna granica penetracji w 25 °C/górna granica penetracji w 25 °C – dolna granica temperatury mięknienia.
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
NR – No Requirement (brak wymagań)