Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

MODBIT 45/80-55 CR

Asfalt modyfikowany polimerami z dodatkiem gumy stosuje się jako materiał wiążący w mieszankach mineralno-asfaltowych, przeznaczonych do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Lepiszcze z gumą można stosować, jako zamiennik standardowych asfaltów modyfikowanych, po uprzednim sprawdzeniu wszystkich właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej na recepcie wzorcowej, wymaganych w przepisach krajowych oraz specyfikacji technicznej. Asfalt bazowy oraz dodatek gumy zastosowany w lepiszczu MODBIT 45/80-55 CR, wpływają na poszerzenie zakresu lepkosprężystości asfaltu. Efekt jest widoczny głównie w badaniach właściwości funkcjonalnych, gdzie parametry mieszanki mineralno-asfaltowej po starzeniu oraz w niskich temperaturach są korzystniejsze niż mieszanki wykonanej z asfaltu drogowego oraz PMB. Zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02.

Parametr Jednostka Wartość Klasa Metoda badań
Penetracja w 25°C 1/10 mm 45 - 80 4 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C ≥ 55 7 PN-EN 1427

Siła rozciągania (energia odkształcenia)

J/cm2 ≥3 w 5°C 2

PN-EN 13589

PN-EN 13703

Zmiana masy po starzeniu % m/m ≤ 0,5 3 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu % ≥ 60 7

PN-EN 12607-1

PN-EN 1426

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 8 2

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Temperatura zapłonu °C ≥ 235 3 PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości °C ≤ -15 7 PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C % ≥ 70 3 PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica mięknienia °C ≤ 5 2

PN-EN 13399

PN-EN 1427

Spadek temperatury mięknienia po starzeniu °C TBR 1

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu % ≥ 50 4

PN-EN 12607-1

PN-EN 13398

TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)