Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Spółka LOTOS Asfalt przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw produktów asfaltowych. Z jej inicjatywy podejmowanych jest wiele działań, mających na celu promocję kultury bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników, a także poza jej obiektami.

Ogólne

Specyfika zagrożeń w branży asfaltowej jest unikalna, stąd też identyfikacja ryzyk i wprowadzanie odpowiadających na nie środków kontroli musi odbywać się w ramach współpracy wszystkich zainteresowanych stron, czyli producentów, klientów i podwykonawców. Kierując się tą motywacją, od wielu lat spółka prowadzi działania, które mieszczą się w szerokiej formule kampanii „Bezpieczna praca z produktami asfaltowymi”.

Wszyscy razem

Duży nacisk położono na ograniczenie występowania wypadków, między innymi poprzez promowanie rezygnacji z rozładunków asfaltów metodą ciśnieniową w wytwórniach mas bitumicznych, czyli poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia w cysternie. Na przestrzeni lat, liczba zakładów stosujących tego typu metodę rozładunku zmniejszyła się z około 40%, do zaledwie kilku obecnie.

- Biorąc pod uwagę formułę, w jakiej współpracujemy z naszymi klientami oraz podwykonawcami, niezwykle istotne jest to, aby działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie kończyły się w punkcie ekspedycji produktów, czyli na stanowiskach nalewczych spółki, ale były kontynuowane podczas przewozu produktów oraz w miejscach ich rozładunku - mówi Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt. Pozwala to stworzyć przewagę konkurencyjną polegającą na tym, że oferujemy nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także profesjonalną pod każdym względem usługę ich transportu.

Minimalizacja liczby wypadków podczas rozładunku

Zgodnie z prawidłowością statystyczną, mniej więcej połowa wszystkich wypadków związanych z produkcją, dystrybucją i stosowaniem asfaltów ma miejsce podczas rozładunku. Dlatego LOTOS Asfalt zorganizował szereg spotkań z osobami, kierującymi wytwórniami mas bitumicznych (WMB).

W ramach spotkań omawiane były zagadnienia bezpieczeństwa technicznego, sposoby realizacji wymagań prawnych, przedstawiciele spółki dzielili się wiedzą, wymieniali doświadczeniami i uwagami, co zawsze prowadzi do poprawy bezpieczeństwa, przekładającego się na ograniczenie liczby wypadków przy pracy i sytuacji niebezpiecznych.

Tablice zmieniają zachowania kierowców

W ramach poprawy bezpieczeństwa podczas rozładunku asfaltu, spółka opracowała projekt nowych tablic BHP, które zostały przekazane do współpracujących z nią wytwórni mas bitumicznych. Przejrzysty i widoczny sposób oznakowania informuje o istniejących zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas rozładunku asfaltu, w jaki strój ochronny powinni być wyposażeni pracownicy, zajmujący się tą dziedziną. Łącznie do WMB trafiło kilkadziesiąt tablic.

LA -Przewaga konkurencyjna to także bezpieczeństwo pracy

- Z LOTOS Asfalt współpracujemy od kilkunastu lat – podkreśla Szymon Kubiak, dyrektor ds. produkcji, główny technolog w zakładzie Kobylarnia S.A. - Wiemy, że pracownicy spółki podchodzą bardzo poważnie do spraw bezpieczeństwa pracy. Dostarczone do wytwórni mas bitumicznych tablice BHP, przede wszystkim zmieniają zachowania kierowców, przywożących asfalt. Rozładunek tego produktu musi odbywać się zgodnie z określonymi procedurami, przy zachowaniu dużej ostrożności. Mamy tu bowiem do czynienia z wysokimi temperaturami rzędu 160 – 190 stopni Celsjusza, a więc i ryzykiem poparzenia. Dlatego konieczna jest dobra komunikacja między kierowcą a naszym operatorem, odpowiedzialnym za odbiór produktu. Tablice BHP, jak również zalecenia LOTOS Asfalt, podnoszą jakość obsługi, a tym samym pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo pracy.

Kluczowy jest transport

Szczególną uwagę LOTOS Asfalt poświęca także procesowi nadzoru nad podwykonawcami, świadczącymi usługi przewozu produktów asfaltowych oraz paliw żeglugowych. Są kluczowym ogniwem w procesie realizacji dostaw. Ich staranny dobór oraz konsekwentna praca na rzecz wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w tym obszarze, jest realizowana m.in. poprzez cykliczne spotkania z przedstawicielami tych przedsiębiorstw, szkolenia, opracowywanie i wdrażanie instrukcji oraz wytycznych, dotyczących bezpiecznej pracy.

To także ciągła weryfikacja spełniania wymagań Europejskiej Umowy, dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR). Ponadto, warto zdać sobie sprawę, że dostawy paliw żeglugowych są realizowane bezpośrednio pod burtę statku i z uwagi na konieczność ochrony wód, nie ma tu miejsca na błędy czy pomyłki.

Unikanym w skali kraju był projekt, wychodzący naprzeciw potrzebom spełnienia wymagań w zakresie obsługi - podlegających dozorowi technicznemu - tzw. urządzeń NO, czyli służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi.

W ramach prowadzonych przez LOTOS Asfalt szkoleń, ponad 150 kierowców uzyskało zaświadczenia kwalifikacyjne Transportowego Dozoru Technicznego.

***

LOTOS Asfalt oferuje klientom szeroką gamę asfaltów: drogowych, modyfikowanych MODBIT, przemysłowych i specjalistycznych. Ostatnimi laty spółka wprowadziła na polski rynek budownictwa drogowego nowatorskie produkty: asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR), asfalty drogowe WMA oraz asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA do budowy nawierzchni długowiecznych. Spółka stale poszerza zakres swoich możliwości poprzez innowacyjny rozwój swojej oferty, dlatego oprócz działalności produkcyjnej prowadzonej w Gdańsku, wykorzystuje potencjał zakładów produkcyjnych w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach do produkcji bogatego asortymentu asfaltów specjalnych. LOTOS Asfalt to również producent i dostawca niskosiarkowych morskich paliw żeglugowych MGO, RMD80 spełniających bardzo rygorystyczne wymagania ekologiczne na Bałtyku. W ramach zakładu produkcyjnego EFRA w Gdańsku spółka prowadzi na rzecz Grupy LOTOS pogłębiony przerób ropy naftowej.

Udostępnij