Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Naturalnym skutkiem rozwoju infrastruktury i transportu samochodowego stała się konieczność wprowadzenia do technologii drogowych możliwości napraw szybkich i niskotemperaturowych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w przypadku szybkich remontów, częstym ratunkiem dla dróg są emulsje asfaltowe. Dlaczego są dobrym rozwiązaniem do tych celów?

Działalność rafineryjna

Naturalnym skutkiem rozwoju infrastruktury i transportu samochodowego stała się konieczność wprowadzenia do technologii drogowych możliwości napraw szybkich i niskotemperaturowych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w przypadku szybkich remontów, częstym ratunkiem dla dróg są emulsje asfaltowe. Dlaczego są dobrym rozwiązaniem do tych celów?

W ostatnich latach rządy wielu krajów zdały sobie sprawę z faktu, jak dużym problemem jest nadmiar emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dbałość o środowisko ma bezpośrednie przełożenie na politykę oraz działania wielu przedsiębiorstw, we wszystkich gałęziach gospodarki. Tym samym, również w drogownictwie wybiera się i preferuje technologie o zmniejszonym, niekorzystnym wpływie na środowisko.
 
Moda na „eko” znalazła swoje odzwierciedlenie  w rosnącej liczbie technologii do budowy i remontów nawierzchni drogowych. Duży nacisk położono na ograniczenie temperatur produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (przechodzenie z technologii „na gorąco” do „na ciepło”) i wprowadzanie technologii „na zimno” wykorzystujących m.in. emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe są jednym z podstawowych lepiszczy asfaltowych stosowanych szeroko w budowie i utrzymaniu dróg. Różnorodność właściwości emulsji związana z możliwością stosowania emulgatorów i asfaltów o różnych właściwościach, w tym także modyfikowanych polimerami, powoduje, że mogą być one wykorzystane w wielu technologiach robót drogowych.

Podstawowym obszarem zastosowania emulsji asfaltowych są roboty utrzymaniowe, do których zaliczamy naprawy cząstkowe, powierzchniowe utrwalanie i cienkie warstwy na zimno np. slurry surfacing:  – Wykonanie remontu powierzchniowego drogi w technologii „slurry seal” czy „mikrodywaników” daje Zarządcy Dróg możliwość przywrócenia ruchu na wyremontowanym odcinku w rekordowo krótkim czasie od wykonania robót (nawet po 30 minutach).Okazuje się więc, że zastosowanie technologii z wykorzystaniem emulsji jest rozwiązaniem bardzo praktycznym w polskim klimacie. – mówi Agnieszka Kędzierska, technolog LOTOS Asfalt.

 - Mówiąc o ekologicznych i ekonomicznych aspektach nie sposób nie wspomnieć o MCE (mieszance cementowo-emulsyjnej) - technologii  wykorzystywanej w podbudowach, dającej możliwość ponownego użycia materiału-granulatu asfaltowego otrzymanego  z recyklingu nawierzchni drogowej. W Polsce emulsje asfaltowe stosowane  są najczęściej w technologiach natryskowych do wykonania połączeń między warstwowych. Bez takiego skropienia zapewniającego uzyskanie dobrej przyczepności między warstwami i zespolenia ich celem wspólnego przenoszenia obciążeń z nawierzchni, niemożliwe jest uzyskanie właściwej nośności i trwałości konstrukcji drogowej. -dodaje.

Wszechstronność  właściwości emulsji i mnogość technologii z jej zastosowaniem, czyni ją materiałem  bardzo dobrze „rokującym” na przyszłość. W ostatnich latach w Polsce sieć dróg została znacząco rozbudowana, spodziewamy się wzrostu liczby remontów w stosunku do nowobudowanych dróg. Ciągle rosną wymagania względem jakości dróg wcześniej oddanych do użytku. Prawidłowe stosowanie emulsji wydłuża trwałość i zabezpiecza zarządców przed dużymi kosztami remontów drogowych. Rozszerzanie pola zastosowań emulsji asfaltowych nie ma na celu zastąpienia technologii „na gorąco” omawia Agnieszka Kędzierska, Specjalista ds. Biura Badań i Rozwoju LOTOS Asfalt:

- Korzyści płynące z zastosowania technologii z użyciem emulsji  widoczne są zarówno  w ekologicznym jak i ekonomicznym wymiarze inwestycji drogowych. Obniżona lepkość emulsji asfaltowej w porównaniu z tradycyjnymi lepiszczami, pozwala na  szerokie jej zastosowanie w technologiach bitumicznych tzw. „na zimno” (30-70°C), które są mniej wrażliwe na  warunki  klimatyczne tj. niskie temperatury otoczenia panujące podczas wykonywania  robót. W konsekwencji  redukujemy nakłady energetyczne przy produkcji mieszanek, wydłużamy sezon budowlany,  jednocześnie zmniejszając emisję oparów oraz uciążliwość dla środowiska. Wielką zaletą tych technologii jest podwyższona wydajność w porównaniu do technologii „na gorąco”  i co się z tym wiąże szybkość wykonania prac na dużych powierzchniach.

LOTOS Asfalt obecnie produkuje 2 rodzaje emulsji,  różniące się czasem rozpadu – emulsje wolnorozpadowe oraz szybkorozpadowe  np.: JASBIT C 60 B 3 ZM, JASBIT C 65 B 3 PU/RC; JASBIT C 65 BP 3 PU/RC ,JASBIT C 69 B 3 PU/RC; JASBIT C 69 BP 3 PU/RC.

Udostępnij