logo

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami zamówienia

Ogólne Warunki Zamówienia Towarów mają zastosowanie do zakupu towarów przez „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. na podstawie Zamówień składanych u Dostawców.

General Terms and Conditions of Purchase
Ogólne Warunki Zamówienia Towarów