Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

1. Działalność OSD LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (dalej „LA”)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji na terenie zakładu LA w Gdańsku oraz na terenach do niego przyległych na podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 2 listopada 2031 roku. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/421/15124/W/OGD/2021/WA z dnia 2 listopada 2021. LA jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty oraz jej rozbudowę.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.4711.17.6.2021.DSŁ z dnia 2 listopada 2021 r. została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

OSD LOTOS Asfalt Sp. z o.o.-decyzja

Stawki za świadczone usługi dystrybucyjne są zawarte w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określają kolejne części IRiESD.

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z dystrybucja energii elektrycznej jest Biuro Surowców i Komponentów (PS)- tel. (58) 308 70 43, Fax (58) 308 70 44.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Koncesja na obrót energią elektryczną