logo

V1500

1. Gaminio pavadinimas
Bitumas V1500 atitinka EN 12591 reikalavimus, gamintojas LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Gaminius gabenti izoliuotose automobilinėse cisternose, skystoje būsenoje, padidintoje temperatūroje, užtikrinančioje reikiamą perpumpavimo našumą.
Transportuojamo bitumo temperatūra turi būti 100 – 145 °C ribose.
Bendrosios polimerais modifikuoto asfalto saugaus gabenimo taisyklės pagal ADR/RID reikalavimus.

2. Sandėliavimo sąlygos
Kelių bitumą laikyti izoliuotose, plieninėse, uždarose, talpose su šildymo sistema,saugančiose produktą nuo taršos ir vandens patekimo.
Didžiausia sandėliavimo temperatūra neturi viršyti (žr. lentelės 5 p.).
Sandėliavimo metu nepastebėti nepatvarumo atvejai, kai bitumas V1500 aukščiau minėtomis sandėliavimo sąlygomis prarastų pageidaujamas savybes, dėl pvz. susisluoksniavimo. Nepaisant to, reikia minimalizuoti sandėliavimo laiką technologinėje 100-145°C temperatūroje tam, kad išvengtume bitumo kietėjimo dėl senėjimo.
Jeigu būtina sandėliuoti sąlygomis, kurios nėra apibrėžtos šiame dokumente, reikia susisiekti su gamintoju ir suderinti tolimesnę produkto sandėliavimo metodiką.

3. Naudojimas laboratorijoje ir pramoninė gamyba
Mineralinių asfalto mišinių gamybos, klojimo ir tankinimo bei laboratorinių tyrimų su kelio danga metu, rekomenduojama naudotis žemiau lentelėje nurodytomis technologinėmis temperatūromis.

Mineralinių asfalto mišinių technologinės temperatūros

Rišamosios medžiagos rūšis:

minkštas kelio asfaltas

V 1500

Laboratorinių mėginių tvarkymas

Mėginių tvarkymą (kaitinimo laiką ir temperatūrą) nusako EN 12594 standartas.
Indeliuose pakaitintus mėginius reikia homogenizuoti maišant.
Vengti mėginių pakartotinio kaitinimo.

Mėginių tankinimo temperatūra
Laboratorijoje pagal EN 12697-30 

90 ± 5 °C

Pramoninė gamyba

 

Didžiausia bitumo sandėliavimo temperatūra

140°C

Bitumo pumpavimo temperatūra

100-135°C

Mineralinio asfalto mišinio gamybos temperatūra technologijoje „karštai“

C tipo mišinys

S tipo mišinys

100 - 120°C

(55)1      65 - 85°C

Dėmesio!  Žemiausios temperatūros susietos su klojimu iškrovimo vietoje, o didžiausios temperatūros su mišiniu maišyklėje
1)   taikoma, esant gariniam šildymui

Parengta pagal: AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIAI NURODYMAI MN MAS 15.