logo

V3000

1. Gaminio pavadinimas
Bitumas V3000 atitinka EN 12591 reikalavimus, gamintojas LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Gaminius transportuoti izoliuotose automobilinėse cisternose, skystoje būsenoje, padidintoje temperatūroje, užtikrinančioje reikiamą perpumpavimo našumą.
Transportuojamo bitumo temperatūra turi būti 100 – 145 °C ribose.
Bendrosios polimerais modifikuoto bitumo saugaus gabenimo taisyklės pagal ADR/RID reikalavimus. 

2. Sandėliavimo sąlygos
Kelių bitumą laikyti izoliuotose, plieninėse, uždarose, talpose su šildymo sistema,saugančiose produktą nuo taršos ir vandens patekimo.
Didžiausia sandėliavimo temperatūra neturi viršyti (žr. lentelės 5 p.).
Sandėliavimo metu nepastebėti nepatvarumo atvejai, kai bitumas V3000 aukščiau minėtomis sandėliavimo sąlygomis prarastų pageidaujamas savybes dėl, pvz., fazių atsiskyrimo. Nepaisant to, reikia minimalizuoti sandėliavimo laiką technologinėje 100 -145°C temperatūroje tam, kad išvengtume bitumo kietėjimo dėl senėjimo.
Jeigu būtina sandėliuoti sąlygomis, kurios nėra apibrėžtos šiame dokumente, reikia susisiekti su gamintoju ir suderinti tolimesnę produkto sandėliavimo metodiką.

3. Naudojimas laboratorijoje ir pramoninė gamyba
Mineralinių asfalto mišinių gamybos, klojimo ir tankinimo bei laboratorinių tyrimų su kelio danga metu, rekomenduojama naudotis žemiau lentelėje nurodytomis technologinėmis temperatūromis.

V1500, V3000 ir V6000 tipų bitumai - tai minkštos rišamosios medžiagos, naudojamos kelio dangos įrengimui mažo eismo intensyvumo keliuose šalyse, kur būna labai šaltos žiemos (pvz., Skandinavijos šalyse). Pavyzdžiui, naudojami Norvegijos regionuose, kur vidutinė metinė temperatūra yra žemesnė negu 6 ºC. Minkšti bitumai dažnai taikomi technologijose, kur naudojamos antrinio perdirbimo medžiagos: tiek pagrindų (iš žvyro ir bitumo mišinio), tiek mineralinių asfalto mišinių su putojančiu („foamed“) bitumu, gamybai.

 V3000 ir V6000 minkštus bitumus taip pat galima naudoti žvyrkelių asfaltavimui, kur eismo intensyvumas yra mažas, panaudojant mineralinius asfalto mišinius su labai minkštu bitumu pagal EN 13108-3 standartą. Tai įprasta praktika Lietuvoje ir Estijoje.

Mineralinių ir bituminių mišinių technologinės temperatūros

Rišamosios medžiagos rūšis:

minkštas kelio asfaltas

V 3000

Laboratorinių mėginių tvarkymas

Mėginių tvarkymą (kaitinimo laiką ir temperatūrą) nusako EN 12594 standartas.
Indeliuose pakaitintus mėginius reikia homogenizuoti maišant.
Vengti mėginių pakartotinio kaitinimo.

Mėginių tankinimo temperatūra
Laboratorijoje pagal EN 12697-30 

110 ± 5 °C

Pramoninė gamyba

 

Didžiausia bitumo sandėliavimo temperatūra

140°C

Bitumo pumpavimo temperatūra

110-140°C

Mineralinio asfalto mišinio gamybos temperatūra technologijoje „karštai“

C tipo mišinys

S tipo mišinys

100 - 120°C

(55)1      65 - 80°C

Dėmesio!   Žemiausios temperatūros siejamos su klojimu iškrovimo vietoje, o didžiausios temperatūros su mišiniu maišyklėje
1)   taikoma, esant gariniam šildymui

Parengta pagal: AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIAI NURODYMAI MN MAS 15.