logo

Kviečiame perskaityti bendrąsias bitumo tiekimo sąlygas.

Bendrosios tiekimo sąlygos (BTS) taikomos visoms sudarytoms bitumo pardavimo sutartims, nebent Šalys raštu susitaria kitaip. BTS nuostatos apibrėžia visas sąlygas, dėl kurių Šalys nesusitarė raštu, kadangi BTS taikoma pirmumo teisė.

 

BPS 2019 LT