logo

Bitum 50/70

Acest bitum poate fi utilizat pentru prepararea a toate straturile bituminoase ale suprafeţelor rutiere pregătite la temperaturi ridicate precum şi pentru prepararea emulsiilor bituminoase. Este conform  standardului PN-EN 12591:2010.

Penetraţia la 25°C, 1/10mm 50 - 70
Punct de înmuiere, °C 46 - 54
Punct de rupere Fraass, °C, max -8
Punct de inflamabilitate, °C, min 230
Conţinutul de substanţe solubile % m/m, min 99
DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE, RTFOT:  
Schimbarea masei, % m/m, ma 0,5
Penetraţia reziduală la 25ºC, %, min 50
Creşterea temperaturii de înmuiere, ºC, max 9